Bathonias avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1990 Whiteland Prestige Hingst Royal
Prestige
Q 2.05.1 F $
26.523
1998
1991 Sumpin
Sweet
Hoppe Royal
Prestige
Q
2.02.3 M
$ 7.865 1993
1992 Secret
Alert
Hoppe Speedy
Crown
1.57.2 M $ 108.163 1996
1993 Hole-In-One
Lou
Hingst Speedy
Crown

1996
1996 Horace Hingst Pine Chip Q
2.02.3 S
1998
1997 Pine Potion Hoppe Pine Chip

1998 It’s Only
Chips
Hoppe Pine Chip

2000 Mutineer Hingst Muscles
Yankee
1.53.0 M $ 549.717 2004
2001 Latherrinserepeat Hoppe Malabar Man Q
1.59.4 F
2004
2002 Irish
Washerwoman
Hoppe Tagliabue

2003 Eagle Tree Vallak Lindy Lane 1.59.4 F $ 34.437 2008
2004 Bery’s
Flight
Hoppe Andover
Hall
1.58.0 F $ 64.547 2007
2006 Poinciana Hoppe Cantab Hall

*
2007 Gravely’s
Point
Hingst S.J.’s
Caviar

2009 Baji Hoppe Donato
Hanover

* betyr at hesten er eksportert ut av USA.