Little Lie

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1943 Goddess Hanover Hoppe Dean
Hanover
2.05.2 M $
6.443
1944 Leo Hanover Hingst Dean Hanover 2.04.1 $ 7.395
1945 Judith
Hanover
Hoppe Dean Hanover 2.05.2 H Pace $ 10.450
1946 Fibber Hingst Dean Hanover 2.03.0 M $ 30.928
1947 Quaker Miss Hoppe Dean Hanover 2.07.2 H $ 8.081
1949 Loftus
Hanover
Hingst Dean Hanover

$ 20
1950 Trustful
Hanover
Hoppe Titan
Hanover
2.00.0 M Pace $ 43.331
1951 rotary
Hanover
Hingst Dean Hanover 2.08.3 H $ 7.992
1952 Loyola
Hanover
Vallak Dean Hanover Pace $ 40
1952 Loyola
Hanover
Vallak Dean Hanover 2.08.1 H $ 10.625
1953 Loris
Hanover
Hoppe Dean Hanover

1954 Linden
Hanover
Vallak Nibble
Hanover
2.04.3 H Pace $ 8.597
1954 Linden
Hanover
Vallak Nibble
Hanover

$ 223
1955 Oremus Vallak Titan
Hanover
2.06.1 H $ 28.227
1956 Larlee
Hanover
Hingst Titan
Hanover
2.07.1 H $ 15.883
1957 Luck
Hanover
Hingst Titan
Hanover
2.04.2 M Pace $ 4.987
1957 Luck
Hanover
Hingst Titan
Hanover
2.04.1 M $ 15.085
1958 Landon
Hanover
Vallak Titan
Hanover
2.06.2 H $ 16.582
1959 Liz hanover Hoppe Hoot Mon
1961 Lullaby
Hanover
Hoppe Newport
Dream
2.02.4 M $ 7.714