Belle Jeans avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1945 Gay
Duchess
Hoppe Peter
Astra
Pace $
1.628
1946 Gay Music Vallak Gay Song 2.10.3 H $ 7.277
1947 Animation Hoppe Peter Astra

$ 965
1948 Gay Sir Hingst Nibble
Hanover

$ 803
1950 Lively Lady Hoppe Nibble
Hanover
2.05.0 M $ 40 793
1952 Lady
Cynthia
Hoppe Nibble
Hanover

1958 Lively
Duchess
Hoppe Duke Of
Lullwater