Good Womans avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1968 Keystone Glenda Hoppe Hickory Pride
1968 Keystone
Glenn
Vallak Hickory
Pride

1969 Keystone
Gypsy
Hoppe Hickory
Pride
2.06.2 H $ 43.330 1972
1970 Keystone
Gone
Vallak Hickory
Pride
Q
2.07.4 F Pace
$ 8.404 1976
1970 Keystone
Gone
Vallak Hickory
Pride
2.07.0 H $ 6.688 1984
1971 Keystone
Granada
Hoppe Hickory
Pride

1973 Keystone
Glendora
Hoppe Hickory
Pride
2.05.0 Q $ 11.857 1975
1974 Added
Threat
Vallak Seedy Count Q
2.07.0 F
$ 48 1979
1977 Keystone
Goody
Hoppe Carlisle