Kenya Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1979 Keely
Hanover
Hoppe Texas 2.01.2 M $
39.306
1982
1980 Kackie
Hanover
Hoppe Texas T
1.58.2 M
$ 71.030 1984
1981 Karissa
Hanover
Hoppe Texas

$ 16 *1983
1982 Kendall
Hanover
Hingst Texas 2.00.2 H Pace $ 28.956 1991
1984 Karate Chop Hingst Texas Q
1.59.3 Q
$ 75.883 1987
1985 Kernan
Hanover
Hoppe Texas T
2.03.1 M
1988
1986 Kurt
Hanover
Hingst Texas

1989
1988 Kidding
Hanover
Hingst Super Bowl 1.59.3 F $ 29.727 2002
1989 Kachia
Hanover
Hingst Super Bowl Q
1.55.2 Q
$ 37.442 1993
1990 Kendy
HAnover
Hoppe Super Bowl 2.00.0 F $ 65.519 1993
1992 Kingfish
Hanover
Hingst Super Bowl Q
2.08.3 H
$ 1.879 1996
1993 Kahuna
Hanover
Hingst Super Bowl Q
2.02.4 F
$ 17.091 1995
1994 Kedgeree
Hanover
Hoppe Super Bowl

1996 Ameron Cam Hoppe Sierra
Kosmos
2.02.4 F $ 14.796 *1999
* betyr at hesten er eksportert ut av USA.