Extra Bonus’s avkom

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1972 Spring Bonus Hoppe Florican 2.03.1 F $
31.129
1975
1973 Reserve
bonus
Hoppe Florican

1974 Crack
Reward
Hingst Florican

1975 Turk Hingst Tamerlane 2.02.4 F $ 42.296 1983
1977 Cash Income Hoppe Nevele
Pride

1978 Extra Pride Hingst Nevele Pride 2.03.2 F $ 1 925 1981
1979 Exorbitant Hingst Nevele Pride 2.03.3 F $ 8.527 1988
1982 Surprise
Trip
Vallak Noble
Gesture
2.01.4 F $ 25.795 1990
1983 Retirement
Benefit
Hoppe Lindy’s
Pride

1984 For Heavens
Sake
Hingst Chiola
Hanover