Spring Bonus’s avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1978 Spring Dash Hoppe Lindy’s Pride 2.00.2 M $
339.457
1981
1979 Berry
Basket
Hoppe Lindy’s
Pride

1980 Castleton
Bonus
Hoppe Lindy’s
Pride
2.04.0 Q $ 1.425 1982
1981 New Lawn Hoppe Nevele
Pride

$ 2.707 1983
1983 Clover
Patch
Vallak Nevele
Pride
Q
2.05.0 M
$ 755 1987
1984 Sibling Hingst Bonefish 2.00.0 M $ 33.032 1988
1985 Bonusfish Hoppe Bonefish

$ 850 1987