Miss Bertha Dillons avkom, alle i USA.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Dillon Volo Hingst 1920 Peter Volo T 2.11 1/2 M
Chestnut Bertha Hoppe 1923 Chestnut Peter T
2.29.0 M
Sandy Flash Hingst 1924 Peter Volo T
2.14 1/4 M
Miss Bertha
Worthy
Hoppe 1925 Lee Worthy T
2.21.0 M
Miss Bertha Hanover Hoppe 1926 Peter Volo T
2.00.0 M
$ 4.002
Hanovers Bertha Hoppe 1927 Peter Volo T
1.59 1/2 M
$ 71.779
Charlotte Hanover Hoppe 1928 Peter Volo T
1.59 1/2 M
$ 23.245
Hanover Hingst 1929 Peter Volo
Bertha Hanover Hoppe 1930 Gy McKinney 2.08 3/4 M
Bertha C. Hanover Hoppe 1931 Peter Volo T 2.01 1/2 M $ 9.759
Lawrence Hanover Hingst 1932 Peter Volo 2.00 3/4 M $ 19.711
Fay Hanover Hoppe 1933 Peter Volo 2.03 1/2 M $ 665
Dick
Hanover
Hingst 1934 Peter Volo 2.09 1¤ M
Junior
Hanover
Hingst 1935 Peter Volo