Minnehahas avkom, alle i USA

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Beautiful Bells Hoppe 1872 The Moor
Atalanta Hoppe 1875 The Moor

Mabel Hoppe 1876 The Moor

Sweethart Hoppe 1878 Sultan 2.22 1/2 M
Eva Hoppe 1879 Sultan

Almeh Hoppe 1881 Sultan

California Hingst 1882 Sultan
Alcazar Hingst 1883 Sultan
San Gabriel Hingst 1884 Sultan
Mascot Hingst 1887 Stamboul
Baron Rose Hingst 1888 Stamboul
Pawnee Hingst 1889 Stamboul