Reedann’s Rose avkom.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Her Bias Hoppe 1976 Nevele Diamond (US) 2.01.2 M $
368.532
Her
Bee B
Hoppe 1978 Nevele Diamond (US) 2.04.0 M $ 24.677
On
The Bias
Hingst 1979 Super Bowl (US) 2.02.1 F $ 2.712
His
Bias
Hingst 1981 Nevele Diamond (US) 2.08.3 H $ 0
I’m
Biased
Hingst 1982 Green Speed (US)

San
Remo
Hoppe 1984 Arndon (US)

Saoirse Hoppe 1985 Joie De Vie (US) $ 22.999
Jubilee Almahurst Hingst 1987 Joie De Vie (US)