Rose’s Sisters avkom

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Jamie’s Rose Hoppe 1959 Jamie 2.06.4 M $
20.748
Just Jamie Valakk 1960 Jamie 2.02.2 F $ 199.677
Sonny Arden Valakk 1961 Jamie 2.04.4 F $ 53.013