U. Handwoven
(US)
Avkom 1992
U. Latticework
(US)
Avkom 1985
U. Garden Path
(US)
Avkom 1973
U. Lovester
(US)
Avkom 1967
U. Lover’s Walk
(US)
Avkom 1959
U. Sweet Talk
(US)
Avkom 1952
U. Miss Electra
(US)
Avkom 1944
U. Kashmary
(US)
Avkom 1929
U. Kashmir
(US)
Avkom 1924
U. Sienna (US) Avkom 1909
U. The Widow
(US)
Avkom 1891
U. Maggie H.
(US)
Avkom 1883
U. Lady
Sentinel
Avkom 0000
U. Sally
Sovereign (US)
Avkom 1874

Født:

Mor

Far:

2006 i Norge Handwoven (US)
1992

Yankee Glide (US)
1994
1.17.2 a
NOK 56.500
Ikke startet

1.10.2 a
SEK 3.543.838

Carmel (NO), 2006.

KOMMENTAR:
Hesten ble kjøpt av oppdretter i Norge i 2008. Hesten har vært
oppstallet hos travtrener Tom Horpestad i Årjäng i Sverige, men har
også vært i Norge å kjørt de fleste travløpene der. Carmel har nå
blitt mor og drektig med Judge Joe i 2011. Hesten er oppstallet hos
Valneviken Stuteri i Segmon i Värmland,
Sverige. Her er det flere bilder av
hesten.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Camilio
(SE)
Hingst 2011 Judge
Joe (US)

Drektig 2011 Judge Joe
(US)

September 2011: