Armbro Staceys avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1978 Armbro Whipper Vallak Dream
Of Glory
2.05.4 F $
6.307
1984
1979 Crown Glory Hoppe Dream Of
Glory
2.04.0 H PAce $ 2.955 1984
1979 Crown Glory Hoppe Dream Of
Glory

1982
1980 Armbro
Ballet
Hoppe Dream Of
Glory

1981 Armbro
Casanova
Vallak Songcan 2.06.3 H $ 8.245 1988
1982 Armbro
Durham
Vallak Dream Of
Glory
1.59.0 F Pace $ 60.571 1991
1982 Armbro
Durham
Vallak Dream Of
Glory
2.07.0 F $ 17.902 1984
1983 Armbro
Effort
Hingst Dream Of
Glory

1985 Armbro
Gaelic
Hoppe Dream Of
Glory
2.00.4 F $ 64.055 1989
1986 Armbro
Hollywood
Hoppe Dream Of
Glory
2.04.2 F $ 13.132 1992
1987 Glory Me Vallak Dream Of
Glory
1.55.0 S $ 269.417 1996
1988 L.C.Stacey Hoppe Keystone
Torpedo
Q
2.03.3 F
$ 24.866 1993
1989 Front
Gunner
Hingst Keystone
Torpedo

$ 96 1992
1990 Mainly
Cloudy
Hingst Keystone
Torpedo

Død
1994 C.R.Family
Jewels
Vallak Armbro
Agile

$ 192 1998