Lark Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1956 Lalita Hanover Hoppe Hoot
Mon
1957 Leno
Hanover
Hingst Hoot Mon 2.01.3 F $ 85.576
1959 Laurita
Hanover
Hoppe Hoot Mon 2.00.1 M $ 31.856
1961 Larkete Hoppe Hoot Mon

1962 Leonardo Hingst Hoot Mon 2.04.2 M $ 9.070
1964 Leahy
Hanover
Hingst Star’s
Pride
2.03.2 M $ 2.674
1965 Larengo
Hanover
Hingst Hoot Mon 1.59.4 M $ 72.107
1966 Larkina
Hanover
Hoppe Hoot Mon 2.09.2 F $ 5.023
1968 Larkete
Hanover
Hoppe Star’s
Pride
2.04.3 F $ 1.917 1972