Divine Victorys avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1997 Chippies Victory Hoppe Pine
Chip
1.58.1 F $
22.977
2000
1998 Divine
Child
Hoppe Mr Lavec

$ 12.508 *2000
1999 Maharajah
Hanover
Vallak Malabra Man 1.59.1.H $ 79.190 2006
2000 Dream
hanover
Hoppe Pine Chip

*2002
2001 Bang Zoom Vallak Self
Possessed
1.57.2 F $ 96.759 2010
2002 D’este
Hanover
Vallak Balanced
Image

2008
2003 Diranda
Hanover
Hoppe S.J.’s
Photo

Død
2004 Dazzler
Hanover
Hoppe Andover
Hall
Q
2.03.4 M
$ 2.915 2008
2005 Dione
Hanover
Hoppe Andover
Hall
1.15.3 a € 3.745 *2008
2006 Dido
Hanover
Hoppe Andover
Hall

*
2008 Devoutly
Hanover
Hoppe S.J.’s
Caviar
1.59.0 F $ 26.902 2011
2009 Revenue
Eyecatcher
Hingst Revenue S

2011
2010 Divine
Beauty
Hoppe Cantab Hall

* betyr at hesten er eksportert ut av USA.