Another Geishas avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1993 Aldyth Hanover Hoppe Giant
Victory
Q 2.00.4 M $
49.206
1995
1994 Ja Pan Ese Hoppe Super Bowl Q
1.59.3 M
1997
1995 Arigato
Hanover
Vallak Super Bowl Q
1.58.2 F
$ 46.010 2003
1996 Anonymous
Hanover
Hingst Giant
Victory

1998 Allgone
Hanover
Hingst Pine Chip 2.04.4 F $ 696 2001
2000 Ackerman
Hanover
Hingst Donerail 1.58.4 S $ 20.764 2005
2001 Affaro
Hanover
Vallak Donerail 1.55.2 F $ 271.920 2011
2002 Newark Hingst Tagliabue 1.12.3 a € 25.435 *
2003 Emantee Hoppe Banker Hall 1.10.6 a $ 465.159 *2007
2004 Utryandbeatme Hingst Muscles
Yankee
1.14.1 a € 25.170 *
* betyr at hesten er eksportert ut av USA.