Glee Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1972 Glory
Lobell
Hoppe Noble
Victory
1973 Goddess
Lobell
Hoppe Noble
Victory
2.04.1 F $ 15.284 1977
1974 Nellie
Poole
Hoppe Noble
Victory

1975 Gibson
Lobell
Hingst Noble
Victory
2.03.2 F $ 79.811 1984
1976 Gus Lobell Hingst Speedy
Crown

1977 Gobeo
Lobell
Hingst Noble
Victory
2.05.4 F Pace $ 10.972 1984
1977 Gobeo
Lobell
Hingst Noble
Victory
2.04.0 F $ 22.024 1983
1978 Grace
Lobell
Hoppe Speedy Crown Pace $ 30
1978 Grace
Lobell
Hoppe Speedy Crown

$ 30 1980
1980 Graham
Lobell
Hingst Speedy
Somolli

1982 Gambit
Lobell
Hoppe Speedy Crown

Død
1983 Noble Donna Hoppe Noble
Victory

1984 Giorgio
Lobell
Hingst Mystic Park

1985 Gunner
Lobell
Hingst Mystic Park

1986 Bloodstock’s
Glib
Hoppe Speedy Crown

1987 Gracie
Lobell
Hoppe Joie De Vie
1988 Gutsy
Lobell
Hoppe Speedy
Somolli
2.00.2 M $ 183.511 1990
1990 Spartina Hoppe Joie De Vie
1991 Healey
Lobell
Hingst Speedy Crown 1.55.1 M $ 44.955 1996
1993 Stein
Lobell
Hingst Speedy Crown 1.59.2 Q $ 40.736 1997