Tronia Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1946 Bell
And Direct
Hoppe Billy
Direct
Pace $
330
1947 Bell Ard
Princess
Hoppe His
Excellency

$ 125
1948 Deanna Dean Hoppe Dean
Hanover
2.09.0 H $ 8.953
1950 Helicopter Hoppe Hoot Mon 2.02.3 M $ 99.559
1951 Yankee Bill Vallak His
Excellency
2.15.0 H $ 2.580
1952 Lillie’s
Filly
Hoppe Balkan
Hanover
2.04.3 M
1952 Lillie’s
Filly
Hoppe Balkan
Hanover
2.04.3 M $ 30.114