Twilight Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1941 Misty
Hanover
Hoppe Dean
Hanover
2.08.3 H $
8.765
1942 Tronia
Hanover
Hoppe Lawrence
Hanover

1943 Twilla
Hanover
Hoppe Dean
Hanover
2.04 1/4 M $ 3.064
1944 Tyson
Hanover
Hingst Dean Hanover Pace $ 30
1944 Tyson
Hanover
Hingst Dean Hanover T
2.07 1/2 M
$ 7.135
1945 Dr.
Richards
Hingst Dean Hanover 2.09.4 H $ 11.180
1946 Michael
Hanover
Vallak Dean Hanover 2.05.2 M $ 38.990
1947 Tanya
Hanover
Hoppe Dean Hanover 2.08.3 H $ 5.275
1948 Tornado
Hanover
Vallak Nibble
Hanover
2.08.0 H Pace $ 14.790
1948 Tornado
Hanover
Vallak Nibble
Hanover
2.14.2 H $ 2.421
1950 Tulane
Hanover
Hoppe Titan
Hanover
2.15.0 H Pace $ 575
1950 Tulane
Hanover
Hoppe Titan
Hanover
2.07.3 H $ 4.659
1951 Tiffany
Hanover
Hoppe Bill Gallon 2.07.1 H $ 11.747
1952 Tosca
Hanover
Hoppe Bill Gallon 2.09.3 H Pace $ 3.661
1952 Tosca
Hanover
Hoppe Bill Gallon

$ 125
1953 Thaddeus
Hanover
Vallak Nibble
Hanover
2.07.4 H $ 13.294
1954 Tennyson
Hanover
Vallak Nibble
Hanover
2.07.4 H $ 17.674
1955 Trilby
Hanover
Hoppe Bill Gallon
1957 Taber
Hanover
Vallak Bill Gallon
1959 Towner
Hanover
Vallak Dean
Hanover
2.05.1 H Pace $ 49.687 1972