Honor Brights avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1954 Bright Valour Hoppe Rodney 2.07.1 H $
14.024
1955 Lumber
Along
Hoppe Rodney 1.59.4 M $ 111.694
1957 Elaine
Rodny
Hoppe Rodney 1.58.3 M $ 386.808
1958 Bright
Rodny
Hingst Rodney 2.08.2 f $ 758
1959 Honor Rodny Hingst Rodney

1961 Square Deal Hingst Rodney 2.01.4 M $ 41.979
1962 Top Quality Hingst Rodney

1964 Sweet Irene Hoppe Blaze
Hanover
2.04.0 M $ 1.197
1965 Tosca Hoppe Speedstar 2.10.4 H
1966 Autumn
Leaves
Hoppe Porterhouse

1967 Cross My
Heart
Hoppe Porterhouse 2.07.4 F $ 1.064
1968 Radiance Hoppe Porterhouse

1970 Buttonwood
Elaine
Hoppe Porterhouse T
2.05.0 M
$ 9.501 1973
1971 Honor Donup Hoppe Neville
Pride
T
2.05.2 M
$ 2.593 1973
1972 Honor Blue
Chip
Hoppe Nevillee
Pride
2.03.2 F $ 27.334 1979
1974 Celestial Hoppe Neville
Pride