Rosalindas avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1946 Rose
Gallon
Hoppe Bill
Gallon
1947 Honor
Bright
Hoppe Bill Gallon T
2.00.3 M
$ 40.201
1948 Philla
Gallon
Hoppe Bill Gallon

$ 400
1951 Honor Bound Vallak Bill Gallon 2.08.2 H $ 18.221
1953 Linda
Gallon
Hoppe Bill Gallon 2.11.3 H $ 234
1954 Rosa Gallon Hoppe Bill Gallon

1955 Frances
Gallon
Hoppe Bill Gallon 2.04.2 M $ 23.115
1956 Lumber Lou Hoppe Bill Gallon 2.01.0 M $ 39.436
1957 Musetta Hoppe Rodney

$1.039
1958 Merrie Bill
Gallon
Vallak Bill Gallon

$2.223
1959 Unforgettable Hoppe Rodney

Died
1960 Bright
Gallon
Hoppe Bill Gallon

$ 48
1961 Camerlot Hingst Bill Gallon

$ 32
1962 Top Return Vallak Rodney 2.06.3 F $ 12.681 1972