Lover’s Walks avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1964 Lover
Dean
Vallak Harlan Dean 2.06.2 Q $
15.164
1976
1967 Lovester Hoppe Speedster 2.01.1 M $ 42.250
1968 Lansdowne Hingst Speedster 1.59.4 M $ 57.720
1970 Tamerlane Hingst Florican 2.00.2 M $ 64.162 1973
1971 Valor Vallak Noble
Victory
Q
2.16.0 H
$ 30 1980
1973 Lion
Country
Hingst Florican

1974 Dark Legend Hingst Speedy
Count
2.01.4 F $ 25.850 1977
1975 Dark
Victory
Hoppe Speedy
Count

1976 Persian
Gulf
Hingst Nevele
Pride

1977 Fire God Hingst Bonfish

1980
1978 Westward Hingst Songcan

$ 10.867 1980
1980 North
Country
Hingst Green Speed 2.02.0 Q $ 2.050 1983
1981 Precious
Stride
Hoppe Speedy Scot