Siennas avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1916 Queed Vallak Belwin T 2.10.0 M
1918 Tripoli Hoppe Belwin T
2.25.0 M
1919 Hindustan Hoppe Belwin 2.03 1/2 M
1920 Corsica Hoppe Belwin 2.09.0 M
1922 Sumatra Hoppe Belwin 2.02 1/4 M
1923 Station
Belle
Hoppe Belwin 2.04 3/4 M
1924 Kashmir Hoppe Belwin 2.03 1/2 M
1925 Anticipation Hoppe Belwin T
2.14 3/4 M
1930 Yashmak Hoppe Belwin

1933 Tommy
Sheehan
Hingst Belwin