Bessie G.s avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1921 Bessie Chenault Hoppe Peter
Chenault
1924 Blackleaf Vallak Mainleaf

1925 Bessie Guy
Worthy
Hoppe Joseph Guy