Broadway Diamonds avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1998 Dreamland’s Chip Vallak Pine
Chip
1.56.0 M $
152.631
2006
2000 Muscles
Onbroadway
Hoppe Muscles
Yankee
1.55.1 M $ 57.464 *2003
2001 Lady
Wrestler
Hoppe Muscles
Yankee

*
2002 Leading
Role
Hingst Self
Prossessed

2003 Armed N
Dangerous
Hingst Muscles
Yankee
2.01.1 F $ 2.700 2006
2004 Nite Time
Muscle
Hingst Muscles
Yankee

*
2005 Stags Leap Hingst Muscles
Yankee
2.00.0 H $ 27.063 2011
2006 Gloving
Muscles
Hoppe Muscles
Yankee
Q
2.00.3 F
$ 1.490 2010
2007 Glittering
Muscles
Vallak Muscles
Yankee
1.59.4 M $ 14.196 2011
2008 Blyth Hoppe Kadabra

2009 Myth Hingst Kadabra

2010 Mixer Bi Hingst Equinox