Myrtlewoods avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1944 Dr
Rice
Hingst Chief
Counsel
2.10.0 H Pace $
7.980
1945 Avis Gray Hoppe Chief
Counsel
2.09.2 H Pace $ 12.633
1946 Myrtle T Hoppe Chief
Counsel
2.09.3 H Pace $ 3.358
1947 Widow Jones Hoppe The Widower 2.06.4 H Pace $ 3.756
1948 Doctor
Heywood
Hingst Chief
Counsel
2.03 Pace $ 79.055
1950 Gallant Hal Hingst Victorious
Hal

$ 202
1951 Myrtle Sue Hoppe Axomite 2.04 1/2 M $ 26.272
1953 Faye Ellen Hoppe Bombs Away 2.06.0 H $ 36.552
1954 Myrtle
Charm
Hoppe The Widover 2.05.3 H $ 15.679
1956 Stratostreak Vallak Bombs Away 2.08.3 H $ 2.460
1956 Stratostreak Vallak Bombs Away 2.09.2 H $ 6.133
1957 Career Boy Vallak Worthy Boy 2.06.1 H $ 44.748