Noccalulas avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1973 Ima
Lula
Hoppe Hickory Pride 1.57.1 M $
638.921
1980
1974 Tuckahoe Hingst Hickory
Pride
Q
2.06.3 M
$ 1.292 1985
1975 Kachina Hoppe Hickory
Pride

1977
1976 Chatter Hingst Speedy
Count
2.01.0 F Pace $ 40.757 1985
1976 Chatter Hingst Speedy
Count

1980
1977 Kading Hoppe Hickory
Pride
1.57.3 M $ 318.567 1981
1979 Nedda
Lobell
Hoppe Speedy
Crown
T
2.01.3 M
$ 9.391 1981
1980 Nutmeg
Lobell
Hoppe Speedy Crown Q
2.05.1 F
1983
1981 Nautilus
Lobell
Hoppe Speedy Crown

1983 Nerissa
Lobell
Hoppe Speedy Crown

1985
1984 Norbeth
Lobell
Hoppe Mystic park

1985 Nolan
Lobell
Hingst Super Bowl 2.00.3 F $ 8.893 1989
1986 Bandit Bert Vallak Mystic Park 1.55.3 M Pace $ 33.673 1992
1987 Notary
Lobell
Hingst Speedy Crown Pace 1992
1987 Notary
Lobell
Hingst Speedy Crown Q
2.04.4 H
$ 2.239 1994