Nutmeg Lobells avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1984 Buckfinder Hingst Super
Bowl
1.55.4 M $
379.556
1987
1985 Megaluck Hingst Bonefish 2.00.0 F $ 44.434 1992
1986 Spicy Bones Hoppe Bonefish

1987 Spend A
Bunch
Hoppe Bonefish

1988 Gingersnape
E
Hoppe Super Bowl

1990 Bucksplasher Hingst Super Bowl

1992 Top The
Record
Hingst Super Bowl Q
1.592 M
$ 4.425 1995
1993 Broadway
Diamond
Hoppe Super Bowl 1.56.4 F $ 279.342 1996
1995 Feel The
Motion
Hoppe Super Bowl 1.55.1 M $ 453.590 *1998
1996 Lady
Madelena
Hoppe Pine Chip Q
2.03.0 F
1999 Helping
Hand
Hoppe Pine Chip

Føll som er merket med stjerne (*) er eksportert.