Gingers avkom, alle i Sverige.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1967 Dancing Hoppe Cahoot (US) 1.22.0 v SEK
8.600
1968 Ealing Hingst Cahoot (US)

1969 Fleming Vallak Cahoot (US) 1.17.0 a SEK 193.500
1970 Gliring Vallak Cahoot (US) 1.16.0 a SEK 175.365
1971 Happylooking Hoppe Cahoot (US) 1.18.7 v SEK 59.000
1974 Kingling Vallak Cahoot (US) 1.21.6 v SEK 18.500
1975 Loving Hoppe Cahoot (US) 1.25.4 v SEK 1.300