Princess Warwells avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1954 Demon
Mary
Hoppe Demon
Hanover
2.04.3 M $ 15.821
1956 Vickie’s
Demon
Hingst Demon
Hanover
2.09.2 H $
2.574

1957 Duke Demon Hingst Demon
Hanover
T
2.01.1 M
$
33.072

1958 Royal Demon Vallak Demon
Hanover
2.02.2 F $
63.727

1959 Demon King Hingst Demon
Hanover
2.05.2 F Pace $
8.842

1960 Demon Meg Hoppe Demon
Hanover
2.07.0 H $
27.190

1964 Magdalena Hoppe Demon Run

1965 Crown Royal Hoppe Demon Run

1966 Fire King Hingst Blaze
Hanover

$
337