Rosellas avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1968 Egyptian Rose Hoppe Egyptian Candor (US) 2.05.0 H $ 82.674 1973
1969 Rosalie Hoppe Hickory
Smoke
T
2.05.0 H
$
18.093

1971 Rosayre Hingst Ayres

1973 Rosella’s
Pride
Hoppe Hickory
Pride

DØD
1974 Killbuck
Rose
Hoppe B.F.
Coaltown
2.04.1 F $
55.870
1977
1976 Killbuck
Rosella
Hoppe Noble
Victory

$
796
1978
1978 Killbuck
Creek
Hingst B.F.
Coaltown
2.05.0 H $
23.042
1983
1980 Killbuck
Crown
Hoppe Speedy
Crown

1981 Wicked
Wizard
Hingst Speedy Crown 2-07.4 H $
4.910
1988
1982 Scotian
Capri
Hingst Speedy Crown 2.03.3 M $
19.102
1986
1983 John’s
Crown
Hingst Speedy Crown 2.03.0 F $
4.047
1988
1984 Meadowbranch
Belle
Hoppe Cold
Comfort