Margaret Arions avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1928 Protector Hingst Peter
Volo
1.59 1/4 M $ 34.319
1929 The
Marchioness
Hoppe Peter Volo T
1.59 1/4 M
$
55.721
1931 Princess
Peg
Hoppe Volomite T
2.00 3/4 M
$
12.350
1932 Prince John Hingst Volomite 2.03 3/4 M $
2.913
1933 The Master Hingst Peter Volo 2.08.0 M $
3.255
1934 Princess
Marina
Hoppe Peter Volo T
2.08 3/4 M
$
329
1935 The Duchess Hoppe Peter Volo T
2-03 1/2 M
$
4.049
1936 Princess
Margaret
Hoppe Peter Volo

1937 Queen
Victoria
Hoppe Peter Volo T
2.04 1/2 M
$
5.696
1938 His
Exellency
Hingst Volomite T
1.59 3/4 M
$
30.579
1939 The
Ambassador
Hingst Scotland T
2.02.0 M
$
21.014
1941 Princess
Juliana
Hoppe Volomite 2.07.0 M $
620
1942 Queen
Wilhelmina
Hoppe Scotland

1943 The
Diplomat
Hingst Volomite 2.01.4 M $
66.309
1944 The Prime
Minister
Hingst Volomite 2.03.3 H $
15.425
1944 The Prime
Minister
Hingst Volomite 2.08.3 H $
2.649
1945 Princess
Meg
Hoppe Scotland T
2.07.3 M
$
804