Irene Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1937 Pronto Hanover Hingst Guy
Mckenney
T 2.13 1/2 M
1939 Yvonne
Hanover
Hoppe Mr Mcelwyn 2.10.0 H $ 2.821
1940 Acho
Hanover
Hingst Calumet
Chuck
2.10.0 H $ 1.316
1941 Jewel
hanover
Hoppe Mr Mcelwyn 2.04.3 M $ 15.456
1942 Kimberly
Hanover
Hoppe Mr Mcelwyn 2.08 3/4 M $ 11.592
1943 Chuck
hanover
Hingst Calumet
Chuck

1945 Ida Hanover Hoppe Mr Mcelwyn 2.08.2 H $ 7.231
1945 Ida Hanover Hoppe Mr Mcelwyn 2.08.2 H
1946 Saint Clair Hingst Spenser
Scott
2.04.3 M $ 35.070
1947 Sampson
Hanover
Hingst Volomite T
1.56.4 M Pace
$ 28.708
1949 Bettyjane
Hanover
Hoppe Volomite 2.04.0 M $ 8.952
1952 Ike Hanover Hingst Bill Gallon