Woman’s Libs avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1975 Borne
Babe
Hoppe Speedy Streak
1976 Barbo
Crusander
Hingst Speedy
Streak
2.07.3 H $ 30.296 1984
1978 Barbo Ebony Hoppe Dream Of
Glory

Død
1979 Borne
Finesse
Hoppe Horton
Hanover

1980 Borne
Genius
Hoppe Surge
Hanover

1981 Liberated Hoppe Dream Of
Glory

1982 Siberian Hingst Cold
Comfort
Q
2.11.2 F
1984
1985 Leo’s Mite Hingst Good Show 2.04.1 H Pace $ 14.054 1996
1985 Leo’s Mite Hingst Good Show

1995
1987 Jane Des
Rivieres
Hoppe Yankee
Predator
2.09.2 H $ 11.771 1990
1990 Robin Des
Rivieres
Hingst Yankee
Predator