U. Zagara Jet
(IT)
Avkom 1996
U. Aspiration
(US)
Avkom 1974
U. Ambitious Blaze
(US)
Avkom 1967
U. Allie Song
(US)
Avkom 1952
U. Josephine Knight
(US)
Avkom 1940
U. Josephine Brewer
(US)
Avkom 1934
U. Dillcisco
(US)
Avkom 1919
U. Dilworty
(US)
Avkom 1916
U. Dillion’s Last
(US)
Avkom 1909

Født:

Mor

Far:

2005 i Danmark Zagara Jet (IT)
1996

S.J.’s Photo (US)
1990
1.15.4 a
NOK 45.213
Ikke startet

1.10.2 a
SEK 11.941.622

Nectar F.H. (DK), 2005.

KOMMENTAR:
Hesten er solgt fra TAL AB til Tom Lund i Lillestrøm. Hesten er
også oppstallet i Norge. Flere bilder sees her.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Don’t Judge Me (NO) Hoppe 2012 Judge
Joe (US)
Lady Zagara (NO) Hoppe 2013 Judge Joe
(US)

Ambitious Joe (NO) Hingst 2014 Judge Joe
(US)

Yankee Pride (NO) Hingst 2016 Dream Vacation
(US)

September 2011: