Ambitious Blazes avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1970 Arnie
Almahurst
Hingst Speedy Sott T 1.57.2 M $
215.464
1973
1971 Andrea
Scott
Hoppe Speedy Sott

1972 Caraboo Hoppe Lindy’s
Pride

$ 360 1975
1973 Amy
Almahurst
Hoppe Lindy’s
Pride

Død
1974 Aspiration Hoppe Speedy Sott

*
1978 Explosive
Speed
Hingst Speedy Sott

1980 Havoc Hingst Speedy Sott T
2.00.4 M
$ 8.097 1983
1981 Castleton
Scot
Hingst Speedy Sott

1983 Blazing
Scot
Hoppe Speedy Sott

$ 8 1985
1984 Crowning
Blaze
Hoppe Crysta’s
Crown
Q
2.02.4 F
1987
1985 Shaped
Flame
Hingst Homestick

$ 13 1987
* betyr at hesten er eksportert ut av USA. I dette tilfellet
til Italia.