Dillion’s Lasts avkom i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1916 Dilworthy Hoppe Axworthy