Jane Reveres avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1925 Alma
Lee
Hoppe Lee
Worthy
2.04 3/¤ M
1927 Hoyle Vallak Belwin 2.04 3/4 M Pace
1927 Hoyle Vallak Belvin 2.06 1/4 M
1929 Brevere Hingst Peter The
Brewer
2.03.0 M
1930 Verginia
Lasater
Hoppe The Laurel
Hall
2.05 1/4 H Pace
1931 Elite Hoppe The Laurel
Hall
2-09 1/2 M
1932 Belvedere Hoppe Peter The
Brewer
2.08 1/2 M
1934 Harvere Hingst Hollyrood
Harkaway
2.05 1/4 M
1935 Scovere Hingst Scotland 2.06 1/2 M
1937 Reveler Vallak Scotland

1938 Jane
Reynolds
Hoppe Scotland 2.07.0 H Pace
1938 Jane
Reynolds
Hoppe Scotland 2.07.0 H
1939 Frank
Spencer
Hingst Spencer 2.05.0 M
1943 janez Hoppe Peter
Zobrelle

1944 Jocelyn Hoppe Whippet

1945 China L. Hoppe Whippet