Volga E.s avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1918 Miss
Willoughby
Hoppe Lee
Axworthy
T 2.05.0 M
1920 Jane Revere Hoppe Guy Axworthy 2.06 3/4 M
1921 Little
Rivers
Hoppe Guy Axworthy

1922 Infallible Hingst Guy Axworthy 2.07 3/4 H Pace
1922 Infallible Hingst Guy Axworthy 2.17.0 H
1923 Yuma Hoppe Guy Axworthy 2.08 1/4 H
1925 Adventurer Hingst Belwin

1926 Valencia Hoppe Guy Axworthy T
2.11.0 M
1927 Volgawyn Hoppe Mr Mcelwyn T
2.07 1/4 M
1928 Mac Hanover Hingst Mr Mcelwyn 2.02 1/2 M
1929 Volo
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
2.06 1/4 M
1930 Volga
Hanover
Hoppe Dillon
Axworthy
T
2.02.0 M
1931 Hanover
Venus
Hoppe Dillon
Axworthy

1932 Nervola
Hanover
Hoppe Guy
Mckinney

1934 Tony
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
2.04 1/4 H Pace $ 915
1934 Tony
Hanover
Hingst Dillon
Axworthy
T
2.10.0 M
$ 2.960
1936 Nettie
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
T
2.09 3/4 M
1937 Maxine
Hanover
Hoppe Calumet
Chuck
T
2.05 0 M
1938 Lolita
Hanover
Hoppe Mr Mcelwyn T
2.12.0 M