Royal Lindys avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1999 Giant
Missy
Hoppe Lindy
Lane
1.55.2 M $
158.580
2004
2000 Duchess Of
Lindy
Hoppe Mr Lavec

2002 Premiere
Lindy
Hoppe Lindy Lane 1.59.2 F $ 33.321 *2005
2003 La Riviera
Lindy
Hoppe Dream
Vacation
2.01.1 F $ 2.430 2006
2004 Likeavirgin
Lindy
Hoppe Like A
Player
1.54.1 M $ 175.850 2007
2005 Sure
Trotsalot
Vallak Lindy Lane

2006 Royal Ridge Vallak Tom Ridge 2.00.2 H $ 36.018 2011

* betyr eksportert.