La Soubrettes avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1976 Princess P Hoppe Speedy Count T 2.05.4 M $
70
1978
1978 Viva La
Difference
Hoppe Speedy Count 2.05.2 F $ 2.507 1981
1980 Duenna Hoppe Green Speed 1.56.3 M $ 1.131.920 1985
1981 Europe Hingst Speedy Scot

$ 125 1983
1983 Geisha Hoppe Speedy
Crown
2.03.3 H $ 75.112 1986
1984 Jungle
Queen
Hoppe Speedy
Somolli
1.58.1 F $ 210.350 1988
1985 Chaperon Hoppe Speedy
Crown

$ 80 1988
1986 Perfect
Mate
Hoppe Speedy
Crown
1.58.4 M $ 350.474 1989
1987 Guardian Hingst Prakas

1989
1988 Thespain Hingst Prakas 2.00.1 F $ 66.639 1997
1991 One Tough
Town
Hingst Speedy
Crown
2.00.4 M $ 1.720 1994
1992 World Of
Magic
Hingst Speedy
Crown

1994 Where’s The
Bridge
Hoppe Sierra
Kosmos

1996 Redneck
Rita
Hoppe Esquire
Spur

*

* betyr at hesten er eksportert ut av USA.