Minnetonkas avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1928 Kedgwick Hingst Lee
Tide
2.03 1/4 M $
3.873
1930 Spinster Hoppe Spencer T
2.05.0 M
1931 Emily
Stokes
Hoppe Spencer T
2.01 1/» M
$ 7.529
1932 Tilli Tonka Hoppe Spencer T
2.02 3/4 M
$ 5.613
1933 Balbo Vallak Spencer Pace $ 25
1933 Balbo Vallak Spencer 2.04 1/2 M $ 4.393
1935 Minnie Scot Hoppe Scotland T
2.09.0 M
$ 133
1936 Marilda Hoppe Volomite T
2.05 3/4 M Pace
$ 845
1939 Pronto Hoppe Protector Pace $ 73
1939 Pronto Hoppe Protector 2.12.0 H $ 571
1941 Trysail Vallak Spencer 2.11.2 M $1.745
1944 Lasie Tonka Hoppe Spenser
Scott
T
2.09.3 M
$ 333