The Old Maids avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1949 Tyler
Hanover
Hingst Nibble Hanover 2.03.2 H Pace $
48.966
1949 Tyler
Hanover
Hingst Nibble
Hanover
2.06.2 H $ 5.567
1950 Terka
Hanover
Hoppe Nibble
Hanover
2.05.0 H Pace $ 25.712
1951 Titus
Hanover
Hingst Titan
Hanover
2.02.4 M $ 31.069
1952 Spinster
Hanover
Hoppe Bill Gallon T
2.00.4 M
$ 17.496
1953 Bachelor
Hanover
Hingst Nibble
Hanover
T
1.59.2 M Pace
$ 209.021
1954 Thunder
Hanover
Vallak Tar Heel 2.00.2 M Pace $ 32.374
1955 Thorpe
Hanover
Hingst Tar Heel T
1.58.2 M Pace
$ 130.804
1957 Dancer
Hanover
Hingst Adios T
1.56.4 M Pace
$ 87.746
1958 Truly
Rainbow
Hoppe Adios 2.01.4 H Pace $ 44.619
1959 Timely
Hanover
Hoppe Tar Heel T
2.05.3 H Pace
$ 125
1960 Tootsie
Rainbow
Hoppe Adios 2.03.4 F Pace $ 8.995
1961 Torpedo
Hanover
Hingst Adios

1963 Truly
Hanover
Hoppe Adios 2.07.0 F Pace $ 410
1965 Theo
Hanover
Hoppe Adios