Norabel Hanovers avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1966 Norie
hanover
Hoppe Hickory Smoke
1967 Noralee
Hanover
Hoppe Star’s
Pride

1968 Norby
HAnover
Hoppe Star’s Pride T
2.04.2 M
$ 36.135
1969 Normajean
Hanover
Hoppe Star’s Pride 2.07.1 Q $ 7.507 1972
1971 Norbeth
Hanover
Hoppe Star’s Pride T
2.02.0 M
$ 81.261 *1975
1972 Norfolk
Hanover
Vallak Star’s Pride Q
2.07.4 H Pace
$ 45 1979
1972 Norfolk
Hanover
Vallak Star’s Pride 2.08.0 H $ 5.090 1975
1974 Norine
Hanover
Hoppe Super Bowl Q
2.04.2 M
$ 16.678 1982
1975 Norinda
Hanover
Hoppe Super Bowl 2.03.4 F $ 67.158 1980
1976 Norita
Hanover
Hoppe Super Bowl

1979 Norva
Hanover
Hoppe Speedy
Count

* betyr at hesten er eksportert ut av USA.