Exciting Speeds avkom, alle i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1971 Beat The Clock Hoppe Nevele Pride 1.17.0 F $
32.661
1977
1972 Bonefish Hingst Nevele Pride 1.13.5 M $ 309.375 1975
1973 Shotgun Wedding Hoppe Nevele Pride

1974 Banana Peel Hingst Nevele Pride 1.15.0 M $ 12.192 1977
1975 Imagery Hoppe Nevele Pride 1.13.8 M $ 218.246 1978
1977 Cheetah Hingst Nevele Pride 1.13.6 M $ 4.030 1980
1978 Panty Raid Hoppe Nevele Pride 1.12.7 M $ 473.932 1981
1979 Kingfish Hingst Nevele Pride Q
1.13.3 M
$ 90.313 1987
1980 Eloped Hanover Hoppe Nevele Pride 1.17.7 Q $ 728 1982
1981 World Record Hingst Nevele Pride 1.17.6 F $ 5.934 1983
1982 King Cobra Hingst Nevele Pride 1.14.0 F $ 52.119 1986
1984 Open Throttle Hingst Nevele Pride

$ 0 1986
1985 Astronaut Hingst Nevele Pride Q
1.18.0 F
$ 3.167 1993
1986 Unstoppable Hoppe Nevele Pride 1.17.2 F $ 27.186 1989
1987 Downhill Racer Hingst Nevele Pride 1.15.2 F $ 34.829 1990
1988 Olympic
Sprinter
Hingst Super Bowl