Nicegirldonts avkom, alle i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1996 Wewering Hingst Victory Dream 1.11.5 M $ 89.619 2002
1997 Naughty
Hall
Hoppe Victory
Dream
1.12.0 M $
100.336
2000
1998 Affinity Hoppe Victory
Dream
Q
1.17.4 M
$
2.200
*2000
1999 Natasha
Hall
Hoppe Garland
Lobell
1.14.8 M $
78.593
*2001
2003 Nicole Hall Hoppe Garland
Lobell

$
10.285
2005
2004 Ninja Hall Hingst Like A
Player

2005 No Tell
Hall
Hoppe Like A
Player
DØD
2006 Norma Rae
Hall
Hoppe Like A
Player

2007 Nadine Hall Hoppe Tom Ridge

2008 Norma Jean
Hall
Hoppe Tom Ridge 1.13.8 H $
98.982
2013