Nowaday Girl avkom i USA

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1918 Setzer McGregor Hingst Henry
Setzer
1919 Daybreak Hoppe Henry Setzer

1920 Ruby M Hoppe Henry Setzer

1921 Nowaday
Lass
Hoppe Henry Setzer

1922 Setzer Todd Vallak Henry Setzer

1923 Nowaday Mac Vallak Henry Setzer

1924 Nowaday
Bess
Hoppe Henry Setzer

1925 Machurst
Express
Hingst Atlantic
Express

1927 Nowaday
Express
Hoppe Atlantic
Express

1929 Lookaway
Express
Hoppe Atlantic
Express
2.19.4 M
1930 Bonnie
Express
Hingst Atlantic
Express

1931 Oakhurst
Queen
Hoppe Atlantic
Express
2.24.2 H
1932 Atlantic
Girl
Hoppe Atlantic
Express

1933 Nowaday
Betsy
Hoppe Atlantic
Express