Nowadays avkom i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1901 Totara Hoppe Bingen 2.17 1/2 M
1903 Quisetta Hoppe Bingen

1904 Bonnie Way Hoppe Peter The
Great

1905 Sunnyway Hoppe Bingen

1908 Miss
Nowaday
Hoppe Rubenstein 2.23 1/2 H
1909 Nowaday Boy Vallak MacDougall

1910 Nowaday
Girl
Hoppe Henry
Setzer
2.13 3/4 H
1911 Onset Hingst Henry Setzer 2.19 3/4 M
1912 Henry Todd Vallak Henry Setzer 2.10.0 M
1913 Setzer Girl Hoppe Henry Setzer

1914 Toddy S. Hingst Henry Setzer 2.12 1/2 M
1915 Setzerwise Hingst Henry Setzer 2.21 1/4 M
1917 Nowaday
Setzer
Hoppe Henry Setzer 2.19 3/4 M
1920 Miss
Surprise
Hoppe Henry Setzer 2.14 1/2 M