Panty Raids avkom, begge i USA.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1983 Pink
Cheeks
Hoppe Speedy Crown 1.17.7 M $ 0 1985
1984 Dormitory Hoppe Speedy
Crown
Q
1.15.6 F
$
5.167
1987