Martha’s Nobles avkom, alle i USA. 1974

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1980 Arnie’s Noble Hingst Arnie
Almahurst
2.04.3 M $
1.571
1983
1981 Martha’s
Arnette
Hoppe Arnie
Almahurst
Q
2.01.4 M
$ 2.483 1985
1982 Irish Arnie Hingst Arnie
Almahurst
2.02.2 F $ 49.320 1989
1983 Arnie’s
Martha
Hoppe Arnie
Almahurst
2.05.0 F $ 46.906 1986
1984 Ione’s
Crown
Hoppe Speedy
Crown
2.02.0 M $ 2.855 1988
1985 Incredible
M.A.
Vallak Incredible
Nevele
1.56.4 F $ 260.979 1996
1988 Sassy Point Vallak Crowning
Point
2.03.2 F $ 6.896 1995
1989 Kasie’s
Crown
Hoppe Crowning
Point

1990 Crown Ron Hingst Crowning
Point
2.04.0 F $ 1.024 1994
1991 Deli Doli Hoppe Deli Tom

1995 Miss
Brieanne
Hoppe Deli Tom